Sunday, September 25, 2016

RPP SILABUS Kurikulum 2013

 PERANGKAT PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS IX KURIKULUM 2013


Setelah Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII selesai saya posting... sekarang saya akan posting kembali untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IX, Apabila nanti dalam konten Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas IX ini terdapat redaksi ejaan pada materi maupun susunan kerangka RPP terdapat kekeliruan, kritik dan saran yang membangun saya tunggu selalu guna perbaikan kedepan.. (mohon maklum baru tahun ajaran ini sekolah kami melaksanakan Kurikulum 2013)


Berikut Link Download Perangkat Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IX Kurikulum 2013.

1. KI & KD Akidah Akhlak Kelas IX Download
2. Analisis Alokasi Waktu Akidah Akhlak Kelas IX Download
3. Analisis Kompetensi Akidah Akhlak Kelas IX Download
4. Form Penentuan Nilai KKM Akidah Akhlak Kelas IX Download
5. Penetapan Indikator Pencapaian Kompetensi Akidah Akhlak Kelas IX Download
6. Pemetaan Kompetensi dan Tekhnik Penilaian Akidah Akhlak Kelas IX Download
7. Program Semester Akidah Akhlak Kelas IX Download
8. Program Tahunan Akidah Akhlak Kelas IX  Download

PERANGKAT RPP AKIDAH AKHLAK KELAS IX KURTILAS, Berikut Link Downloadnya.

1. RPP 1 Akidah Akhlak Kelas IX Download
2. RPP 2 Akidah Akhlak Kelas IX Download
3. RPP 3 Akidah Akhlak Kelas IX Download
4. RPP 4 Akidah Akhlak Kelas IX Download
5. RPP 5 Akidah Akhlak Kelas IX Download
6. RPP 6 Akidah Akhlak Kelas IX Download
7. RPP 7 Akidah Akhlak Kelas IX Download

Cara Download, Silahkan Lihat Gambar berikut !

Semoga Bermanfaat ....!